top of page

Pati de sa Lluna

Rehabilitación integral claustro

Arquitecto: Bernardi Seguí Coll

Ingenieria: Josep Quintana Subirats

Ubicación: Alaior

Promotor: Conselleria de Turisme, Illes Balear

Superfície: 4.000m²

bottom of page